Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 HƯỚNG DẪN Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và tham mưu công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2017 (dự thảo) 18 01/01/2017
2 Những nội dung cốt lõi trong các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII 21 20/12/2016
3 Số: 108-HD/TĐTN-BTG HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 11 16/12/2016
4 THỂ LỆ Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017 13 14/12/2016
5 số 98-TB/TĐTN-TCKT THÔNG BÁO kết quả sơ tuyển công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Lai Châu năm 2016 70 14/11/2016
6 số 286-QĐ/TĐTN-TCKT QUYẾT ĐỊNH trúng tuyển vòng sơ tuyển công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Lai Châu năm 2016 90 14/11/2016
7 Số 03-TB/HĐTD THÔNG BÁO Danh sách sơ tuyển thí sinh dự thi công chức vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016 129 04/11/2016
8 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng 3 30/10/2016
9 Số: 199 - KH/TĐTN -TCKT KẾ HOẠCH Sơ tuyển công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Lai Châu năm 2016 74 21/10/2016
10 Số 51/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020”. 16 14/10/2016
11 số 52/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020” 7 14/10/2016
12 số 53/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” 7 14/10/2016
13 số 54/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020”. 9 14/10/2016
14 số 55/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu” 7 14/10/2016
15 số 56/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND, ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III, Phụ lục A và Mục 7, Phần I, Phụ lục C quy định tại Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND, ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh” 10 14/10/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Người chịu trách nhiệm: Ông Sùng A Nủ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này