Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số: 205-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng và tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 51 13/01/2017
2 BÁO CÁO Kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 (dự thảo) 829 01/01/2017
3 BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (dự thảo) 65 01/01/2017
4 CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 (dự thảo) 33 01/01/2017
5 HƯỚNG DẪN Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và tham mưu công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2017 (dự thảo) 22 01/01/2017
6 Những nội dung cốt lõi trong các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII 29 20/12/2016
7 Số: 108-HD/TĐTN-BTG HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 17 16/12/2016
8 THỂ LỆ Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 - năm 2017 14 14/12/2016
9 số 98-TB/TĐTN-TCKT THÔNG BÁO kết quả sơ tuyển công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Lai Châu năm 2016 74 14/11/2016
10 số 286-QĐ/TĐTN-TCKT QUYẾT ĐỊNH trúng tuyển vòng sơ tuyển công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Lai Châu năm 2016 99 14/11/2016
11 Số 03-TB/HĐTD THÔNG BÁO Danh sách sơ tuyển thí sinh dự thi công chức vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016 131 04/11/2016
12 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng 6 30/10/2016
13 Số: 199 - KH/TĐTN -TCKT KẾ HOẠCH Sơ tuyển công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Lai Châu năm 2016 80 21/10/2016
14 Số 51/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020”. 24 14/10/2016
15 số 52/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020” 13 14/10/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Người chịu trách nhiệm: Ông Sùng A Nủ - Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này