Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số: 184-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016) 28 05/07/2016
2 Số: 182 -KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên 17 21/06/2016
3 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 6 28/04/2016
4 Tài liệu tuyên truyền Festival Huế 11 28/04/2016
5 Số: 24-CTr/TĐTN-BTG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của BCH Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 63 15/04/2016
6 Số: 170-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2016 16 04/04/2016
7 BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CẤP HUYỆN NĂM 2016 28 29/03/2016
8 Số: 97 -HD/TĐTN-VP HƯỚNG DẪN Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2016 41 29/03/2016
9 Số: 169 - QĐ/ TĐTN-VP QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng Của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu 48 29/03/2016
10 Số: 234 - QĐ/TĐTN-VP QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2016 37 29/03/2016
11 MẪU 1 MẪU VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 12 29/03/2016
12 MẪU 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng cho các thành viên Hội đồng tham gia đánh giá) 41 29/03/2016
13 MẪU 3 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 13 29/03/2016
14 Số: 165-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho thanh thiếu niên năm 2016 10 21/03/2016
15 Số: 96 -HD/TĐTN - BTG HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 19 10/03/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Người chịu trách nhiệm: Ông Sùng A Nủ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này