Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 55/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu” 7 14/10/2016
2 số 56/2016/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND, ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III, Phụ lục A và Mục 7, Phần I, Phụ lục C quy định tại Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND, ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh” 10 14/10/2016
3 Số: 184-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016) 31 05/07/2016
4 Số: 182 -KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên 18 21/06/2016
5 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 7 28/04/2016
6 Tài liệu tuyên truyền Festival Huế 11 28/04/2016
7 Số: 24-CTr/TĐTN-BTG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của BCH Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 68 15/04/2016
8 Số: 170-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2016 16 04/04/2016
9 BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CẤP HUYỆN NĂM 2016 28 29/03/2016
10 Số: 97 -HD/TĐTN-VP HƯỚNG DẪN Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2016 41 29/03/2016
11 Số: 169 - QĐ/ TĐTN-VP QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng Của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu 51 29/03/2016
12 Số: 234 - QĐ/TĐTN-VP QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2016 40 29/03/2016
13 MẪU 1 MẪU VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 12 29/03/2016
14 MẪU 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng cho các thành viên Hội đồng tham gia đánh giá) 43 29/03/2016
15 MẪU 3 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 14 29/03/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Người chịu trách nhiệm: Ông Sùng A Nủ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này