Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 MẪU 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng cho các thành viên Hội đồng tham gia đánh giá) 45 29/03/2016
2 MẪU 3 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 16 29/03/2016
3 Số: 165-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho thanh thiếu niên năm 2016 13 21/03/2016
4 Số: 96 -HD/TĐTN - BTG HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 32 10/03/2016
5 Số: 162-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên năm 2016 33 10/03/2016
6 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016 6 01/03/2016
7 Số: 47 -HD/TĐTN-BTG HƯỚNG DẪN Đoàn thanh niên tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến 1260 01/03/2016
8 Số: 160-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ năm 2016 25 26/02/2016
9 Số: 157- KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH LAI CHÂU Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” 79 18/02/2016
10 Số: 23 - CT/TĐTN- VP CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 20 22/01/2016
11 Thể lệ kèm Kế hoạch Số: 284 - KH//TWĐTN-BTG THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam với Chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” 12 17/03/2015
12 50-TB//TĐTN-VP chương trình làm việc tháng 3 năm 2015 Của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn 21 11/03/2015
13 Đề cương tuyên truyền Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015) 51 04/03/2015
14 Số: 66 -HD//TĐTN-BTG Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 22 04/03/2015
15 Số: 284 - KH//TWĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015) 4 10/02/2015
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Người chịu trách nhiệm: Ông Sùng A Nủ - Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này