Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 39 - KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên” tỉnh Lai Châu, năm 2018 5 06/04/2018
2 40 - KH/TĐTN-TNNT, CN & ĐT KẾ HOẠCH Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp năm 2018 5 06/04/2018
3 77-CV/TĐTN-BTG Tổ chức các hoạt động cổ vũ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày diễn ra trận Chung kết Giải bóng đá U23 Châu Á 5 24/01/2018
4 Dự thảo Chương trình toàn khóa UBKT Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 21 19/12/2017
5 Dự thảo Quy chế làm việc UBKT Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 12 19/12/2017
6 Tài liệu họp Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ hai 45 14/12/2017
7 Số: 105 - TB/TĐTN - VP THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THÁNG 03 NĂM 2017 Của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn 15 28/02/2017
8 Số: 209-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH LAI CHÂU Thực hiện Nghị quyết số 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị khóa XII 41 02/02/2017
9 Số: 207- KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết Hội Nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 12 18/01/2017
10 Số: 29- CTr/TĐTN-VP CHƯƠNG TRÌNH làm việc của Thường trực, B n Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn quý I /2017 6 18/01/2017
11 Số: 28- CTr/TĐTN-VP CHƯƠNG TRÌNH làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn năm 2017 7 18/01/2017
12 Số: 27- CTr/TĐTN-VP CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 24 18/01/2017
13 BỘ TIÊU CHÍ CẤP HUYỆN NĂM 2017 12 18/01/2017
14 Số: 205-KH/TĐTN-BTG KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng và tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 46 13/01/2017
15 BÁO CÁO Kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 (dự thảo) 524 01/01/2017
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Người chịu trách nhiệm: Ông Sùng A Nủ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này