Thông tin chi tiết:
NGUYỄN TIẾN THỊNH
UVBCH TW Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN TIẾN THỊNH
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác
Thư viện ảnh