Trang chủ Danh bạ hộp thư Giới thiệu

Danh bạ hộp thư
(Ngày đăng :06/10/2014 9:41:55 SA)

(tinhdoan.laichau.gov.vn)

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 7, nhà E Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, P. Tân Phong,

 Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3876.432; Fax: 0213.3877.344; Email:
 doanthanhnienlaichau@gmail.com

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CỐ ĐỊNH

ĐT DI ĐỘNG

EMAIL

THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

1

Sùng A Nủ

Bí thư 

0213.3876.435

0977.800.234

sungnutd@gmail.com

2

Nguyễn Đức Thuận

Phó Bí thư Thường trực

0213.3795.866

0936.517.333

thuantdlc@gmail.com

3

Phạm Ngọc Đang

Phó Bí thư

0213.3798.252

0963.654.888

tinhdoanlc.vtv@gmail.com

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN – thanhnienlaichau.vn@gmail.com

1

Nguyễn Văn Dương

Chánh Văn phòng

 

 

 

 

0213.3876. 432

 

 

 

 

 

0972.130.568

duongtinhdoanlc@gmail.com

2

Mai Thị Thuận

Chuyên viên 

0967.583.898

thuancoi1410@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Việt

Chuyên viên

0365.867.323   nguyenthanhviet19041992@gmail.com

4

Bùi Thị Kết

Kế toán

0977.463.057

thehoang666@gmail.com

5

Trần Thị Hòa

Văn thư + Thủ quỹ

0985.250.287

doanthanhnienlaichau@gmail.com

6

Nguyễn Đình Khánh

Lái xe

0987.622.299

namkhanh.vtv@gmail.com

7

 Đình Chiến

Lái xe

0902.420.889

 

BAN TỔ CHỨC, KIỂM TRA - bantckttinhdoanlaichau@gmail.com

1

Nguyễn Thị Hoàng Thảo

UV BTV, Trưởng Ban0213.3798.251

01659.839.668

hoangthaotdlc@gmail.com

2

Lý Hà Nu

UVBCH, P. Trưởng Ban

0988.393.581

lyhanubvlc@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

0986.244.868

maivang868@gmail.com 

BAN TUYÊN GIÁO - tuyengiaotdlc@gmail.com 

1

Lò Minh Hiếu

UVBTV, Trưởng Ban


0213.3798. 253

0976.792.392

hieupin88@gmail.com

2

Lưu Thị Hiền

P. Trưởng ban

0982.437.345   luuhien83@gmail.com

3

Khúc Thị Thu Thủy

Chuyên viên

0914.548.983

khucthuthuy83@gmail.com 

4

Mùa Kiều Anh

Chuyên viên

0947.163.994

Kieuanh25494@gmail.com 

BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC - THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH LAI CHÂU - truonghoctinhdoanlc@gmail.com 

1

Bế Thị Bằng

UVBTV, Trưởng Ban


0213.3798. 254

01248.090.888

truonghoctinhdoanlc@gmail.com

2

Thào Thị Hoa

Chuyên viên

01246.122.898

thaohoa27@gmail.com 

3

Điêu Thị Quỳnh Ngân

Chuyên viên

01678.062.891

 nganbaby.pnv@gmail.com

BAN PHONG TRÀO - THƯỜNG TRỰC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN TỈNH LAI CHÂU - thanhnienlc@gmail.com

1

Hoàng Thị Thuận

UVBTV, Trưởng Ban

 

       

0213.3798. 256

 

 

 

0946.097.936

thuanhoang.hd@gmail.com

2

Nguyễn Văn Xây

P. Trưởng Ban 

0918.191.123

vanxay79@gmail.com

3

Hà Hồng Lam

Chuyên viên

01245.016.888

 hahonglam@gmail.com

4

Vàng Thu Trang

Chuyên viên

0919.053.411

quachnhatrang@gmail.com 

5

Sùng Thị Mỹ Thơm

Cán bộ

0986.029.676

dinhthom2007@gmail.com.vn

6

Bùi Ngọc Thắng

Chuyên viên

0989.399.868

ngocthangqtkdb@gmail.com 

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Phường Tân Phong - TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu Điện thoại: 02316.276.685; Email:
 thieunhitinhlaichau@gmail.com

   

1

Trần Công Toàn

Giám đốc 

0213.6286.683

0981.275.556

 congtoantran@gmail.com

2

Lò Thị Hồng Doan

Phó Giám đốc

0213.3876.003

0961.468.186

 hongdoantinhdoanlc@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TÀI VỤ, QUẢN TRỊ

1

Nguyễn Thanh Phúc

Trưởng phòng

 

 

0213.6276.685

 

 

0972.613.205

thephuc.ttn@gmail.com 

2

Bùi Đức Huy

P. Trưởng phòng

0978.877.181

duchuy.pnv@gmail.com 

3

Đỗ Thị Tho

Kế toán

01684.444.228

dotho2011@gmail.com 

4

Trương Thị Minh Thu

Văn thư + Thủ quỹ

01686.999.770

thu.ttn@gmail.com 

PHÒNG NGHIỆP VỤ

1

Tô Thị Hồng Thắm

Trưởng Phòng
0213.6274.685

0981.385.688

 thandieuan1983@gmail.com

2

Lầu A Chứ

P. Trưởng phòng

01278.439.335

chulau@gmail.com 

3

Lê Ngọc Trình

Cán bộ

0975.121.337

 trinhphuonglinhlc@gmail.com

4

Mùi Thị Liên

Cán bộ

01658.153.379

 muilien@gmail.com

5

Hoàng Thị Nhàn

Cán bộ

0126.789.8670

hoangnhan@gmail.com 

CÁC HUYỆN, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TRỰC THUỘC

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CỐ ĐỊNH

ĐT DI ĐỘNG

EMAIL

HUYỆN ĐOÀN TAM ĐƯỜNG: - huyendoantdlc@gmail.com - Điện thoại: 0213.3879.077

1

Đào Trọng Linh

Bí thư 

0213.3879.669

0973.831.234

Tronglinh83lc@gmail.com

2

Tao Văn Giót

Phó Bí thư

0213.3879.077

0868.113.123

Giothdtd1990@gmail.com

HUYỆN ĐOÀN THAN UYÊN – tuoitrethanuyen@gmail.com - Điện thoại: 0213.3784.184

1

Lê Thị Hạnh

Bí thư

 

 

0213.3784.184

 

 

0986.134.613

Lehanhtu87@gmail.com

2

Lò Việt Hưng

Phó Bí thư

0987.999.629

hungvietlc@gmail.com

HUYỆN ĐOÀN MƯỜNG TÈ - huyendoanmte@Gmail.com - Điện thoại: 0213.3881.210

1

Đao Thanh Loan

 Bí thư

0213.3881.210

0948.992.456

thanhloanmt207@gmail.com

HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN - huyendoannamnhun@gmail.com - Điện thoại: 0213.3910.819

1

Vàng Thị Lun

Bí thư

0213.3910.819

0917.232.136

Lundanvan2012@gmail.com

HUYỆN ĐOÀN TÂN UYÊN – huyendoantanuyen2009@gmail.com – 0213.3787.634

1

Bùi Thị Minh Hải

Bí thư

0213.3786.222

0915.232.121

haibm30@gmail.com

2

Hoàng Tuấn Long

Phó Bí thư

0213.3787.634

01675.540.999

tuanlongdanvan@gmail.com

HUYỆN ĐOÀN PHONG THỔ - huyendoanphongtho@gmail.com – 0213.3896.244

1

Đào Đức Định

Bí Thư

 

 

0213.3896.244

 

 

0988.432.728

ducdinhlc@gmail.com

2

Lương Thị Mai

Phó Bí thư

01683.412.944

 Luongthimai1986@gmail.com

HUYỆN ĐOÀN SÌN HỒ - huyendoansinho258@gmail.com - 0213.3870.258

1

Sùng A Nhè

Bí thư

 

 

0213.3870.258

 

 

 

0966.261.885

Huyendoansinho258@gmail.com

2

Nguyễn Quốc Hiệu

Phó Bí thư

0972.969.159

anhhieushlc@gmail.com

THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU - thidoanlaichaulc@gmail.com - Điện thoại: 0213.3877.781

1

Nguyễn Thủy Tiên

Phó Bí thư

 

0986.608.686

nguyenthuytientckh@gmail.com

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH - ddcdtlc@gmail.com - 0213.3799.799

1

Vũ Thế Nhiên

Bí thư

 

 

0213.3799.799

 

 

 

0916.080.001

0984.448.825

Vuthenhien1986@gmail.com

2

Bùi T.Phương Thanh

UVBCH, Chủ nhiệm UBKT Đoàn khối

0915.877.669

buithiphuongthanhlc@gmail.com

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH – doankhoidoanhnghieplaichau2014@gmail.com - Điện thoại: 02133193168

1

Phạm Thị Năm

Bí thư

0213.3193.168

0912248983

Phongtho79@gmail.com

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH – vanphongdoan.cat@gmail.com - Điện thoại: 069.2469.553

1

Vừ Thị Mai Dinh

Bí thư

 

0974.085.888

 

vanphongdoan.cat@gmail.com

 

 

2

Lê Bá Hiển

Phó Bí thư

 

0989.486.283

3

Hà Thương Huyền

Phó Bí thư

 

 

BAN THANH NIÊN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

1

Lò Văn Quân

Trợ lý Thanh niên

 

0973.724.313

Lophuquy2015@gmail.com

BAN THANH NIÊN BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH - tuoitrebienphonglaichau@gmail.com

1

Cứ A Súa

Trợ lý Thanh niên

 

01672.527.599

tuoitrebienphonglaichau@gmail.com

 

Tin liên quan

Danh bạ hộp thư(06/10/2014 9:41:55 SA)

Tin mới nhất

Đoàn xã Bum Nưa thực hiện công trình thư viện ngoài trời cho thiếu nhi(27/11/2019 3:47:11 CH)

Mô hình “Làng xã xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường Thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” hoạt động hiệu quả(26/11/2019 7:37:01 CH)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây keo lai(25/11/2019 10:15:54 SA)

Niềm vui cho các em thiếu nhi với ‘Khu vườn cổ tích” tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (28/11/2019 2:19:59 CH)

Nậm Nhùn tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ Chỉ huy Đội năm học 2019 - 2020(26/11/2019 11:00:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Người chịu trách nhiệm: Ông Sùng A Nủ - Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này