A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Mường Tè: Tổ chức nói chuyện truyền thống kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2023, Huyện đoàn Mường Tè tổ chức hội nghị nói chuyện truyền thống kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023). Tham dự buổi nói chuyện truyền thống có gần 50 đại biểu khách mời là đoàn viên đoàn thanh niên trên địa bàn huyện.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ Nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử đưa đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà.

Có thể nói thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã minh chứng rõ nét nhất tính cách mạng, tính khoa học của học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, là sự tiếp nối và là thắng lợi tất yếu sau thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917, “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh sự đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, đã chứng minh sự đúng đắn của con đường của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã vạch ra”.

Thời gian càng lùi xa, song tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn mãi nguyên giá trị, ngày càng tỏa sáng cho tới hôm nay. Đó là một trong những trang sử vàng chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, một dấu mốc lớn trên con đường hình thành, phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Buổi nói chuyện truyền thống  là diễn đàn giao lưu văn hóa thiết thực, là tiếng chuông ngân vang góp phần động viên, khích lệ mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên thêm hiểu, thêm tự hào về đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, qua đó thêm động lực, thêm quyết tâm, cùng nhau chung sức đồng lòng vượt khó, vượt khổ, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa nước ta ngày càng phát triển để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay.


Tác giả: Huyện đoàn Mường Tè
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: