Khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu

 Ngày 10/10/1949, Ban Thường vụ Liên khu uỷ 10 ra Nghị quyết số 34-NQ/NS-LK10 về thành lập Ban Cán sự Đảng Lai Châu gồm 03 đồng chí: Nguyễn Bá Lạc (Bí danh Trần Quốc Mạnh) - Tỉnh uỷ viên Tỉnh uỷ Yên Bái làm Trường ban, đồng chí Hoàng Đông Tùng - Đội ...
Thư viện ảnh