A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHTN VIỆT NAM (15/10/1956-15/10/2022)

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam. Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới.

Tháng 02/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội là sự thể hiện khối đoàn kết của toàn thể thanh niên Việt Nam trong mặt trận thanh niên vì mục tiêu kháng chiến thắng lợi. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Điều lệ của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam (đồng chí Nguyễn Chí Thanh sau này là Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

Trong khí thế tiến công mạnh mẽ của tuổi trẻ miền Bắc đang ngày đêm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế văn hóa xã hội và tuổi trẻ miền Nam đấu tranh ngày càng quyết liệt với quân Mỹ - Diệm; từ ngày 08/10 đến ngày 15/10 năm 1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 15/10/1956, Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu đến dự. Huấn thị tại Đại hội, Bác căn dặn: "...Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...".

* Các kỳ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

1. Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ I: Diễn ra tháng 2-1950, tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

Từ ngày 8 đến 15-10-1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban Vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập đại hội tại Nhà hát Lớn Hà Nội, thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội LHTN Việt Nam. Đại hội hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Trung ương hội gồm 52 thành viên, do Anh hùng Lao động, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch.

2. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II: Diễn ra tháng 12-1961, tại Hà Nội, với 400 đại biểu tham dự. Đại hội hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Hội gồm 78 thành viên; GS Phạm Huy Thông, Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm Chủ tịch hội.

Ngày 20 và 21-9-1976, Hội nghị toàn quốc Hội LHTN Việt Nam hiệp thương chọn cử UBTƯ Hội gồm 96 thành viên, do GS Lê Quang Vịnh làm Chủ tịch hội.

Ngày 24 và 25-9-1976, Hội nghị toàn quốc Hội LHTN Việt Nam tiếp tục họp, tiến hành kiện toàn UBTƯ Hội; đồng chí Hà Quang Dự, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa V được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch hội, thay GS Lê Quang Vịnh nhận nhiệm vụ mới.

3. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ III: Diễn ra ngày 8-12-1994, tại Hà Nội, với 400 đại biểu tham dự. Đại hội hiệp thương chọn cử UBTƯ Hội gồm 110 thành viên; đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch hội.

Hội nghị UBTƯ Hội tháng 3-1998 hiệp thương chọn cử đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch hội.

4. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV: Diễn ra từ ngày 13 đến 15-1-2000, tại Hà Nội, với 599 đại biểu tham dự. Đại hội hiệp thương chọn cử đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội khóa III giữ chức Chủ tịch hội khóa IV.

Kỳ họp UBTƯ Hội lần thứ 5 (khóa IV) ngày 15-2-2003, hiệp thương chọn cử đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch hội.

5. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V: Diễn ra từ ngày 25 đến 27-2-2005, tại Hà Nội, với 798 đại biểu tham dự. Đại hội hiệp thương chọn cử UBTƯ Hội gồm 135 thành viên; đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch hội.

Hội nghị UBTƯ Hội lần thứ 5 (khóa V) năm 2008 hiệp thương chọn cử đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch hội.

6. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI: Diễn ra ngày 26 đến 27-4-2010, tại Hà Nội, với 995 đại biểu tham dự. Đại hội hiệp thương chọn cử UBTƯ Hội gồm 155 thành viên; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương hội khóa V làm Chủ tịch hội khóa VI.

Tại Hội nghị UBTƯ Hội lần thứ 7 (khóa VI), đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch hội khóa VI.

Tại Hội nghị UBTƯ Hội lần thứ 10 (khóa VI), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch hội khóa VI.

7. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Diễn ra từ ngày 27 đến 29-12-2014, tại Hà Nội, với 800 đại biểu tham dự. Đại hội hiệp thương chọn cử UBTƯ Hội gồm 157 ủy viên; đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương hội khóa VI làm Chủ tịch hội khóa VII.

Hội nghị UBTƯ Hội lần thứ 9 (khóa VII) ngày 19-7-2018 hiệp thương chọn cử đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn giữ chức Chủ tịch hội.

8. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội, có 996 đại biểu tham dự. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII gồm 137 ủy viên; cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa VIII ngày 09/9/2021 đã hiệp thương, chọn cử anh Nguyễn Ngọc Lương giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.


Nguồn: Huyện đoàn Sìn Hồ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: