<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

MƯỜNG TÈ MANG HƯƠNG VỊ TẾT ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MẢNG

Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có 41 gia đình với 176 nhân khẩu là người dân tộc Mảng, là một trong 14 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người và chỉ sinh sống duy nhất tại tỉnh Lai Châu, 100% thuộc diện hộ nghèo, đời ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

TAM ĐƯỜNG - SẢN PHẨM OCOP CỦA ĐOÀN VIÊN

Tiếp tục triển khai Công văn số 384-CV/ĐTN ngày 14/4/2020 về tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN là chủ thể trong sản xuất, kinh doanh tích cực đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.BTV huyện đoàn đã chỉ đạo BTV Đoàn các cơ sở xã, thị trấn  ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

PHONG THỔ: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn năm 2023

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và triển khai, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2023, Đoàn toàn huyện đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội ...
a
Thư viện ảnh