Thông tin chi tiết:
BẾ THỊ BẰNG
Phó Bí thư Tỉnh đoàn BẾ THỊ BẰNG
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác
Thư viện ảnh