Thông tin chi tiết:
LÒ MINH HIẾU
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn LÒ MINH HIẾU
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác
Thư viện ảnh