Thông tin chi tiết:
VỪ THỊ MAI DINH
Phó Bí thư Tỉnh đoàn VỪ THỊ MAI DINH
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác
Thư viện ảnh