A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN ĐOÀN THAN UYÊN KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

BCH Huyn đoàn kim tra, giám sát chuyên đề định k thc hin theo Kế hoch s 138 - KH/HĐTN, ngày 14/2/2022 ca Ban Chp hành Huyn Đoàn Than Uyên v Kim tra, giám sát năm 2022; Căn c Thông báo s 03-TB/HĐTN v vic kim tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022;

KIM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

BCH Huyn đoàn kim tra, giám sát chuyên đề định k thc hin theo Kế hoch s 138 - KH/HĐTN, ngày 14/2/2022 ca Ban Chp hành Huyn Đoàn Than Uyên v Kim tra, giám sát năm 2022; Căn c Thông báo s 03-TB/HĐTN v vic kim tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022;

            Ngày 17-22/10 kiểm tra, giám sát trên 12/12 Đoàn các xã, thị trấn!

Ni dung kim tra: - Công tác xây dựng Đoàn trong đó tập trung kiểm tra hoàn thiện thủ tục lưu trữ hồ sơ sau Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

-  Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25-QN/TW, ngày 25/7/2008 về sự lãnh dạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Giám sát Công tác thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022 .

(Một số hình ảnh kiểm tra, giám sát)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: