A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. 

  • Chuyên đề 1: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”.
  • Chuyên đề 2: “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là của người đứng đầu, cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, gắn liền với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

- Tiếp tục làm cho thế hệ trẻ tỉnh nhà nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên Sìn Hồ thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.

- Tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi Đoàn, Hội, Đội. Thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

- Ngày 06/3/2023 Huyện đoàn Sìn Hồ đã tổ chức Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương" với sự tham gia gần 50 cán bộ đoàn viên, thanh niên tại Hội nghị đồng chí Lò Thị Yến đã quán triệt các nội dung sau:

 + Học tập, quán triệt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” và các chuyên đề theo năm, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ đoàn gắn với việc thực hiện, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

+ Tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tăng cường các tuyến bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và định hướng học tập chuyên đề trong năm.

Dưới đây là hình ảnh hội nghị:

Dưới đây là Hội nghị chuyên đề 2“Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1495018267935034&id=100022806251394

Tác giả: Huyện đoàn Sìn Hồ
Nguồn: Huyện đoàn Sìn Hồ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: