A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CHỦ ĐỘNG NĂM 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021. Ngày 12/7/2021 Ban thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Căn cứ Kế hoạch số 39-KH/ĐTN, ngày 16/7/2018 của Huyện đoàn Than Uyên về việc "Xây dựng Đoàn cơ sở chủ động giai đoạn 2018 - 2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn yêu cầu  các  cơ sở Đoàn  tiếp tục thực hiện  tốt "3 chủ động năm 2021"  với nội dung:

       

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021. Ngày 12/7/2021 Ban thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Căn cứ Kế hoạch số 39-KH/ĐTN, ngày 16/7/2018 của Huyện đoàn Than Uyên về việc "Xây dựng Đoàn cơ sở chủ động giai đoạn 2018 - 2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn yêu cầu  các  cơ sở Đoàn  tiếp tục thực hiện  tốt "3 chủ động năm 2021"  với nội dung:

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ĐOÀN TNCS CHÍ MINH HUYỆN THAN JYÊN HOI NGHỊ SƠ KẾT THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ6 THÁNG CUOI NĂM Than Uyên, gày1 2tháng năm 2021'

           Để xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Trong đó, tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị”,  gồm các nội dung: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook). Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên gồm: Nắm chắc danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…; đồng thời, phải chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Một số hình ảnh tham gia thảo luận tại Hội nghị:

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Nguyễn Tuấn Kiệt, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Nguyễn Mạnh Huân và Bien Luong, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Tạo Lả Sen Mường, Tuấn Đỗ Văn, Đoàn Xã Tà Hừa và Bien Luong, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: