<a href="/hoat-dong-doi" title="Hoạt động Đội" rel="dofollow">Hoạt động Đội</a>

NẬM NHÙN – Duy trì hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo Liên đội các trường triển khai sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương ...
<a href="/hoat-dong-doi" title="Hoạt động Đội" rel="dofollow">Hoạt động Đội</a>

TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021

Từ ngày 9 - 12/10, Hội Đồng đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 221 giáo viên là Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi năm học 2020 - 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.
<a href="/hoat-dong-doi" title="Hoạt động Đội" rel="dofollow">Hoạt động Đội</a>

NẬM NHÙN – Duy trì hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”

      Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo Liên đội các trường triển khai sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm ...
Thư viện ảnh