Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá

Thời gian qua, với sự xuất hiện của ứng dụng ChatGPT đã tạo nên một "cơn sốt” toàn cầu trên lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có những hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến Việt Nam. Tuy nhiên, ChatGPT đang bị các thế lực thù địch, một số đối tượng phản ...
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

Lợi dụng mặt trái của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình tán phát các thông tin xấu độc, không đúng sự thật lên không gian mạng, rồi tạo ra các bình luận nhằm lôi kéo, kích động cộng đồng mạng tham gia, thành lập ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất

Đánh mất “nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng chuẩn mực đạo đức ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Nguy hại từ sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức

Trong khi dư luận nói nhiều đến tình trạng cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, không dám làm khiến hàng loạt công việc đình trệ thì một hiện tượng khá phổ biến và cũng là “trọng bệnh” của đội ngũ cán bộ, công chức, đó là tâm lý, thái độ thờ ơ, vô cảm ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Phía sau những thú chơi ngông

Mặc trang phục kiểu ngụy quân, tung lên mạng các hình ảnh, clip phản cảm; sản xuất, kinh doanh, sưu tầm trang phục, đồ dùng của lính Mỹ, ngụy trước năm 1975... Những hành vi phản cảm ấy đang diễn ra tràn lan trên không gian mạng.Việc khoác lên mình ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Hiểu rõ để không bị mắc mưu thế lực thù địch

Vào dịp công đoàn các cấp tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại gia tăng chống phá với những luận điệu như: Công đoàn Việt Nam chỉ là bù nhìn (!); chỉ có "công đoàn độc ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Không thể xuyên tạc và phủ nhận chủ trương hòa hợp dân tộc

Chiến tranh đã lùi xa 48 năm và hành trình cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng đã được gần nửa thế kỷ. Trong hành trình đó, vấn đề hòa hợp dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện nhất ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới

Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại...Sứ mệnh lịch sử của ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Hiểu rõ để không bị mắc mưu thế lực thù địch

Vào dịp công đoàn các cấp tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại gia tăng chống phá với những luận điệu như: Công đoàn Việt Nam chỉ là bù nhìn (!); chỉ có "công đoàn độc ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ THEO HƯỚNG THỰC CHÂT, BỀN VỮNG

Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023.Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH Đào Ngọc Dung tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chuyển đổi ...
a
<a href="/hoat-dong" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Tránh bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Ngày 9-5-1945 là ngày Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh buộc phát xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện, là cơ sở để đánh bại chủ nghĩa phát xít trên phạm vi toàn cầu, giành lại hòa bình cho thế giới. Tưởng như sau thất bại trên thì chủ nghĩa phát ...
a
Thư viện ảnh