<a href="/hoat-dong/cong-tac-thieu-nien-nhi-dong2" title="CÔNG TÁC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG" rel="dofollow">CÔNG TÁC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG</a>

SÌN HỒ - HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Liên đội PTDTBT THCS Nậm Cha tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong trường, thu hút trên 250 học sinh tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm sôi nổi, tích cực.
Thư viện ảnh