<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN

       Ngày 29/12/2021 Ban Thường vụ Huyện đoàn và 25 Đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà, Mường Than, Mường Kim, Phúc Than, Thị trấn tham gia hỗ trợ bà Đỗ Thị Tấc - xã Mường Cang vận chuyển cây, săn mặt bằng, sắp xếp không gian văn hóa dân tộc thái. ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XOÁ NHÀ TẠM NĂM 2021

          Tiếp tục được đón nhận tình cảm ca sỹ Lương Hải Yến và những người bạn đã hỗ trợ 40 triệu đồng xóa 02 nhà tạm(Bà Lò Thị Giót - bản On, Khoen On; Em Giàng A Dùa - học sinh lớp 9A2 trường PTDT BT THCS xã Tà Mung)          Sáng ngày ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

06 SẢN PHẨM DO THANH NIÊN LÀM CHỦ ĐẠT OCOP 3 SAO NĂM 2021

           Cùng với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Than Uyên, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng hành của tổ chức đoàn Huyện Than Uyên đến nay 06 sản phẩm do Thanh niên làm chủ đã đạt sản phẩm OCOP 3 ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THANH NIÊN YẾU THẾ NĂM 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào TTN năm 2021, nhằm thắp sáng niềm tin cho thanh niên yếu thế, Ban Thường vụ Huyện đoàn Than Uyên  đã chỉ đạo mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận ít nhất 01 mô hình, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

Không Gian Sáng Tạo Trẻ

 Các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong giờ thực hành  môn vật lýTại trường THPT Thành phố Lai Châu mô hình không gian sáng tạo trẻ được các bạn học sinh tích cức hưởng ứng thông qua Hội thi trang trí lớp học chào mùng kỷ niệm ngày Nhà ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

HUYỆN ĐOÀN TÂN UYÊN: XÂY DỰNG “ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG”

Nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tân Uyên đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện Đoàn cơ ...
a
Thư viện ảnh