Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 15-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 10 tháng 02 năm 2023 của ban ...
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

Huyện đoàn Sìn Hồ tiếp tục triển khai kế hoạch “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2023

       Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện, cụ thể hoá Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

Hoạt động về văn hoá trong truyền thống trường học

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2022 – 2023 và nội dung các tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hanh công văn Số 35-CV/ĐTN, ngày 07 tháng 3 năm 2023 ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

Tam Đường - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử

Nhằm trang bị cho thanh niên những kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử.Ngày 18/3/2023  Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đường phối hợp Đoàn Công an huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

TỌA ĐÀM THANH NIÊN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VỚI VĂN HÓA CÔNG VỤ

Tham dự Tọa đàm có chị Vừ Thị Mai Dinh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, chị Hoàng Thị Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tỉnh, 20 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

Hỗ trợ thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhằm tiếp tục đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, người lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trở lại làm việc, ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Ngày 11/11/2022, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Tọa đàm ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

PHONG THỔ: TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM OCOP

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tích cực chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền về giới thiệu về chương trình OCOP bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc phát triển các ý tưởng, ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

HỖ TRỢ THANH THIẾU NIÊN YẾU THẾ NĂM 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022;  BTV  Đoàn huyện triển khai định hướng cho các cơ sở Đoàn duy trì các mô hình hỗ trợ giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế và phát triển mô hình mới  trong năm 2022 đạt một số ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

DUY TRÌ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH PHÁT KINH TẾ TỔ HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN

Trong những năm vừa dưới nỗ lực hỗ trợ của Đoàn huyện Than Uyên dưới và cấp uỷ chính quyền, đã tạo ra nhiều bứt phá đồng hành với thanh niên khởi nghiệp. Từ chỗ chỉ có 02 HTX Thanh niên với 17 thành viên, với khoảng 22 lao động chủ yếu là nhân công ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

HỖ TRỢ THANH NIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NĂM 2022

       Thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Huyện Đoàn- Hội LHTN Việt Nam huyện Than Uyên đã triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương qua các mô hình khởi nghiệp, ...
a
<a href="/hoat-dong-doan" title="Hoạt động Đoàn" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn</a>

Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Lai Châu năm 2022

Hoạt động diễn ra trong 02 ngày gồm hoạt động trưng bày các sản phẩm đặc trưng địa phương, các sản phẩm OCOP của thanh niên. Kết quả thu hút hơn 150 sản phẩm, đặc sản và các sản phẩm, mô hình đạt OCOP cấp tỉnh đến từ 08 huyện, thành phố trong tỉnh. ...
a
Thư viện ảnh