HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ, SÁNG KIẾN VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2020

Chiều 25/12, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh đoàn Lai Châu đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Lai Châu năm 2020.
<a href="/hoat-dong/tin-hoat-dong-trong-tinh" title="Tin hoạt động trong Tỉnh" rel="dofollow">Tin hoạt động trong Tỉnh</a>

Xây dựng thói quen đọc sách cho thanh niên Lai Châu

Với mong muốn tạo cơ hội tiếp cận với nguồn sách chất lượng và xây dựng thói quen đọc sách cho thế hệ trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động tuyên truyền xây dựng “Văn hóa đọc sách” trong thanh niên vào sáng 07/8.
Thư viện ảnh