Với chủ đề "Thanh niên Lai Châu tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng", các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức đồng loạt các hoạt động tình nguyện, cụ thể như: Tổ chức đổ bê tông 200m đường giao thông nông thôn tại bản Lở Thàng, xã Thèn Sin, ...