A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh làm Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số của Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới đây đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội…

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Quyết định nêu rõ, thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải là Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính là Sở Nội vụ Hà Nội. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số là Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố phù hợp với các điều kiện đặc thù của Thủ đô và quy định pháp luật; giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ, Thành phố.

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố sơ kết, tổng kết nhiệm vụ cải cách hành chính trong Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, kế hoạch cải cách hành chính của UBND Thành phố. Định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phê bình, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Về nội dung chuyển đổi số, Ban chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh. Giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều phối chung các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh.

Cùng đó, tham mưu UBND Thành phố sơ kết, tổng kết chương trình, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh. Định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nguồn: VnEconomy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: