A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

SÌN HỒ: TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng Kế hoạch số 122-KH/ĐTN, ngày 10/01/2022 về Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2022; Hướng dẫn số 30-HD/ĐTN, ngày 30/3/2022 về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026 chỉ đạo đến cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện theo Chuyên đề năm 2022 với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

34/34 cơ sở Đoàn tùy vào điệu kiện thực tế của đơn vị đã tổ chức thông qua nhiều hình thức khác nhau: tổ chức hội nghị tập để học tập, phổ biến, quán triệt chuyên đề; tổ chức thông qua sinh hoạt chi đoàn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng xã hội; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện theo chuyên đề của năm thu hút 4.850 đoàn viên thanh niên tham gia.

Trong ngày 31/8/2022 Ban Thường vụ Huyện đoàn Sìn Hồ đã tổ chức tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Trong buổi sáng ngày 31/8/2022 Ban Thường vụ Huyện đoàn Sìn Hồ đã tuyên truyền cho 40 cán bộ Đoàn chủ chốt xã Ma Quai với chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 

 

 

Trong buổi chiều ngày 31/8/2022 Ban Thường vụ Huyện đoàn Sìn Hồ đã tuyên truyền cho 110 đoàn viên, thanh niên Đoàn xã Ma Quai với chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước. 

Tại các buổi học tập các đoàn viên, thanh niên đã thảo luận những nội dung xoay quanh 2 chuyên đề đã giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.


Tác giả: Lò Yến
Nguồn: Huyện đoàn Sìn Hồ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: