A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tam Đường - 100% Đoàn cơ sở được công nhận là Đoàn cơ sở "3 chủ động" năm 2022

Thực hiện Công văn số 141-CV/HĐTN ngày 17/7/2018 của BCH Huyện đoàn Tam Đường; Hướng dẫn số 17-HD/TĐTN-TCKT ngày 4/7/2018 của BCH tỉnh Đoàn Lai Châu về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022.
Năm 2022, Ban Thường vụ đoàn huyện đã chỉ đạo và đưa nội dung cụ thể hóa vào chương trình công tác năm để thực hiện. Qua theo dõi, đánh giá nội dung các cơ sở Đoàn đăng ký về Đoàn cấp huyện, năm 2022 Đoàn huyện đã ra Quyết định số 09-QĐ/ĐTN, ngày 28/10/2022 công nhận 17 cơ sở Đoàn trực thuộc cấp huyện đạt “3 chủ động” năm 2022.

Thực hiện Công văn số 141-CV/HĐTN ngày 17/7/2018 của BCH Huyện đoàn Tam Đường; Hướng dẫn số 17-HD/TĐTN-TCKT ngày 4/7/2018 của BCH tỉnh Đoàn Lai Châu về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022.
Năm 2022, Ban Thường vụ đoàn huyện đã chỉ đạo và đưa nội dung cụ thể hóa vào chương trình công tác năm để thực hiện. Qua theo dõi, đánh giá nội dung các cơ sở Đoàn đăng ký về Đoàn cấp huyện, năm 2022 Đoàn huyện đã ra Quyết định số 09-QĐ/ĐTN, ngày 28/10/2022 công nhận 17 cơ sở Đoàn trực thuộc cấp huyện đạt “3 chủ động” năm 2022.
Các nội dung cơ sở Đoàn đã chủ động thực hiện:
- Chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả thông tin trên mạng xã hội(zalo,facebook, youtube...)

Đoàn Thị Trấn tổ chức tuyên truyền và nắm bắt tình hình, tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu niên


- Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét, đánh giá định kỳ hàng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên...

Đoàn xã Bản Bo tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên


- Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

Đoàn xã Giang Ma thăm hỏi, động viên thanh niên yếu thế


- Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên.

Đoàn Thị Trấn phối hợp tổ chức Hội nghị phản biện xã hội lấy ý kiến đoàn viên thanh niên và Nhân dân


- Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.

Đoàn xã Thèn Sin tổ chức thành công Đại hội


- Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đoàn viên ưu tú Đoàn Thị Trấn được kết nạp Đẩng viên 


- Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy xã, bản trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế,chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Đoàn công an thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện làm thẻ căn cước cho thanh niên và Nhân dân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: