A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tam Đường - Cán bộ đoàn, Đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn

Thực hiện  Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Kế hoạch số 500 - KH/ĐTN, ngày 5/4/2021 của BCH Huyện đoàn về việc "Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng "; Kế hoạch số 617 – KH/ĐTN, ngày 20/1/2022 vê việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Công văn 633 – CV/ĐTN, ngày 6/5/2022 của BCH Huyện đoàn về việc “ Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022”; Chương trình số 15 - Ctr/ĐTN, ngày 24/8/2022 của BCH Huyện đoàn về việc " Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Đường.

Thực hiện  Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Kế hoạch số 500 - KH/ĐTN, ngày 5/4/2021 của BCH Huyện đoàn về việc "Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng "; Kế hoạch số 617 – KH/ĐTN, ngày 20/1/2022 vê việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Công văn 633 – CV/ĐTN, ngày 6/5/2022 của BCH Huyện đoàn về việc “ Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022”; Chương trình số 15 - Ctr/ĐTN, ngày 24/8/2022 của BCH Huyện đoàn về việc " Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Đường.

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn. Thời gian qua, Đoàn toàn huyện đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Đường; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn tới cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Đường cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên

 

Đoàn xã Hồ Thầu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn

 

Đoàn Công an huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên

 

Đoàn xã Bản Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

 

 

Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

Đoàn trường PTDT Nội trú tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

Đoàn xã Nùng Nàng tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN

 

Đoàn xã Bình Lư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

Đoàn xã Bản Hon tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

Đoàn xã Khun Há tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

 

Đoàn xã Nà Tăm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

Đoàn xã Tả Lèng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

 

Đoàn xã Giang Ma tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

 

 

Đoàn xã Thèn Sin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

Đoàn THPT Bình Lư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên
Đoàn Thị Trấn Tam Đường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

Đoàn xã Sơn Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

 

Đoàn xã Bản Bo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đường chỉ đạo Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả: Tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, sinh hoạt đoàn; Tuyên truyền trên mạng xã hội của tổ chức Đoàn (facebook, zalo...).Kết quả: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được được học tập, quán triệt với hơn 3.031 đồng chí. Số thanh niên được quán triệt, tuyên truyền là 12.058/14.521 thanh niên đạt tỷ trên 83%. 

Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các nội dung kết luận, nghị quyết quan trọng của tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng; góp phần rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ; tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: