A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tam Đường - Chỉ đạo điểm tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hằng tháng

Căn cứ Kế hoạch số 617 – KH/ĐTN, ngày 20/1/2022 vê việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Thực hiện Công văn 633 – CV/ĐTN, ngày 6/5/2022 của BCH Huyện đoàn về việc “ Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022”. Nhằm cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII v đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện thông qua giới thiệu rộng rãi tới đoàn viên thanh niên những cuốn sách hay viết về Bác Hồ, đồng thời, khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ  Huyện đoàn Tam Đường chọn 4/19 đơn vị làm điểm tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hằng tháng theo Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Căn cứ Kế hoạch số 617 – KH/ĐTN, ngày 20/1/2022 vê việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Thực hiện Công văn 633 – CV/ĐTN, ngày 6/5/2022 của BCH Huyện đoàn về việc “ Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022”. Nhằm cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII v đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện thông qua giới thiệu rộng rãi tới đoàn viên thanh niên những cuốn sách hay viết về Bác Hồ, đồng thời, khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ  Huyện đoàn Tam Đường chọn 4/19 đơn vị làm điểm tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hằng tháng theo Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Chi đoàn Nhiều Sang - Đoàn xã Hồ Thầu tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ

 

Chi đoàn Hợp Nhất - Đoàn xã Bản Bo tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ

 

Chi đoàn Thèn Sin - Đoàn xã Thèn Sin tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ

 

Đoàn công an huyện tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ

Định kỳ hằng tháng, các đơn vị chọn 01 cuốn sách viết về Bác mà đơn vị tâm đắc nhất để triển khai đến đoàn viên, thanh niên trong đơn vị cùng trao đổi, thảo luận trong cuộc sinh hoạt lệ Chi đoàn hằng tháng.Thông qua hoạt động tuổi trẻ Tam Đường quyết tâm nâng cao dân trí, rèn luyện kỹ năng đọc, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong rèn luyện tư duy sáng tạo, tạo môi trường sống lành mạnh, tích cực tại địa phương./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: