A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BỘ CHỈ HUY BIÊN PHÒNG TỈNH LAI CHÂU TỔ CHỨC HỌC TẬP 02 CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TƯ

Ngày 12/5/2022 tại Hội trường của Bộ CHỉ huy Biên phòng tỉnh, Đoàn thanh niên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho cán bộ đoàn và Đoàn viên thanh niên.

 

Chuyên đề 01 dành cho cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Ở chuyên đề này, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt với các đại biểu một số nội dung cốt lõi như: Những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân, một số giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân; việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 2 dành cho đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”. Tại đây báo cáo viên đã chia sẻ nội dung của chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Tác giả: Tiến Thành
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: