A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU TỔ CHỨC HỌC TẬP 02 CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TƯ

Sáng ngày 24/3/2022, các tổ chức đoàn trong Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tổ chức học tập 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 dành cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên, thanh niên” chủ đề Nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.

Tại buổi học, các đồng chí cán bộ, đoàn viên được nghe các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở quán triệt những nội dung chủ yếu của chuyên đề.

Lớp học được khái quát Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại. Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng về quyền sống chân chính của dân tộc đã bồi đắp tư tưởng, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và lan tỏa trong mọi giai tầng xã hội Việt Nam. Nói cách khác, chính chủ nghĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước “đàng hoàng”, “to đẹp” đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, đặt nền móng cho sự phát triển tư tưởng mác xít ở Việt Nam, tạo ra những điều kiện căn bản, tiên quyết đưa đến những thành công của cách mạng nước nhà.


Tác giả: Công Chước
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: