A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022)

Từ ngày 03-07/02/1945 sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Huơng Cảng (Trung Quốc) đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là điểm mở đầu quyết định cho tiến trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại. 

Với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đảng kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, dân tộc và sự phát triển không ngừng của đất nước, luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã trải qua rất nhiều các cuộc đấu tranh giải phong dân tộc từ các cuộc cao trào cách mạng cho đến thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ngày 02/09/1945. Với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", "không có gì quý hơn độc lập tự do" chúng ta đã giánh chiến thắng trước đế quốc Mỹ hùng mạnh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất toàn nước ngày 30/04/1975.

     Sau 92 năm đến nay chúng ta đã có được những kết quả tốt khi luôn đạt những nhiệm vụ đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nuớc; anh hùng chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm guơng sáng, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm đã được triển khai rộng rãi trong toàn thể các Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Với tiêu chí Đảng luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; kiên định với đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt; không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy dân là gốc chúng ta đã có đuợc kết quả nổi trội từ mặt kinh tế cho đến các mặt đời sống xã hội. Từ đó toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta do Đảng khởi xướng, lãnh đạo luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. 

     Trong không khí vui tươi, phấn khởi nhân ngày kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022)  và chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời tiếp nối những truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi tết đến Xuân về, luôn giữ đúng giá trị thuần phong mỹ tục; sống tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí để đón một năm mới tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2022.

 


Tác giả: Công Chước - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: