A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐOÀN

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI.

Trong năm 2021, Huyện Đoàn Tân Uyên chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc tuyên truyền đến cán bộ Đoàn, ĐVTN những nội dung trọng tâm về các nghị quyết, chủ chương của Đảng và công tác, chương trình của Đoàn như: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022,…

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp cơ sở Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Đề án; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả./.

Một số hình ảnh của Đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền:

Ngày 23/7/2021 Đoàn xã Phúc Khoa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, 

chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, chương trình của Đoàn

Ngày 15/5/2021 Đoàn xã Trung Đồng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, 

chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, chương trình của Đoàn

Ngày 15/2/2021 Đoàn xã Thân Thuộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, 

chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, chương trình của Đoàn

 Đoàn thị trấn Tân Uyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, 

chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, chương trình của Đoàn

 Đoàn xã Pắc Ta tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, 

chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, chương trình của Đoàn

 


Tác giả: Huyện Đoàn Tân Uyên
Nguồn: huyện Đoàn Tân Uyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: