A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện đoàn Sìn Hồ tiếp tục triển khai kế hoạch “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2023

       Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện, cụ thể hoá Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027;  Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

        Ban Thường vụ Huyện đoàn đã  chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở triển khai kế hoạch “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2023. Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 và các chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sìn Hồ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 hướng đến các tiêu chí sau đây:

1. Có lý tưởng cách mạng

2. Bản lĩnh vững vàng

3. Giàu lòng yêu nước

4. Có đạo đức trong sáng

5. Lối sống văn hoá

6. Tuân thủ pháp luật

7. Tiên phong hành động

8. Sáng tạo không ngừng

9. Học tập liên tục

10. Có sức khoẻ tốt

11. Kỹ năng phù hợp

12. Khát vọng vươn lên

Tuỳ theo đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên, các đơn vị có phương thức triển khai phù hợp, sáng tạo để định hướng thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu.

Hình ảnh hội nghị tuyên truyền xây dựng hình mẫu thanh niên tại Đoàn xã Sà Dề Phìn

Tổ chức các hoạt động xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới thông qua các ấn phẩm có hình thức đa dạng, phong phú như: Tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, phướn, tranh ảnh, bộ ảnh tuyên truyền…; trên cơ sở bộ công cụ hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới do Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo triển khai, tổ chức tuyên truyền; Mở chuyên mục, xây dựng tuyến bài về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trên hệ thống website, facebook, bản tin,… của đơn vị; sống đẹp mỗi ngày, gương người tốt, việc tốt gắn với từng giá trị cụ thể; về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của tuổi trẻ. Các cơ sở Đoàn chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về giá trị hình mẫu thanh niên, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp trong thanh thiếu nhi; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Tủ sách “Bác hồ với thanh thiếu nhi” ở các cơ sở Đoàn, trong đó có những tác phẩm, tư liệu, sách  báo, bài nói,  bài viết về các tấm gương thanh niên Việt Nam tiêu biểu, các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực; Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; Tổ chức các buổi toạ đàm, sinh hoạt chi đoàn về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

BTV Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nội dung xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới đối với BTV Đoàn xã Sà Dề Phìn

Để tổ chức hiệu quả kế hoạch các cơ sở Đoàn cần đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên; Tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên; Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hoá; duy trì tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ vào dịp 27/7 hàng năm; Xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật; tinh thần hiếu học, yêu lao động, tác phong công nghiệp trong lao động; ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt, nhất là người đứng đầu, thủ lĩnh thanh niên; Tập trung xây dựng, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực gắn với những tiêu chí cụ thể; tổ chức tuyên dương gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, hoạt động thực tiễn cho thanh niên tham gia; đăng ký đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất, việc mới, việc khó tại địa phương, đơn vị; qua đó tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng các giá trị hình mẫu thanh niên; Triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh niên nhằm tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, sáng tạo không ngừng trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; Triển khai Cuộc vận động “Học tập suốt đời” trong các tầng lớp đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; thường xuyên nêu gương, tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, giáo viên trẻ trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong thanh niên; phối hợp sản xuất các ấn phẩm văn hoá đáp ứng đời sống tinh thần của thanh niên trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng và phổ biến các chương trình, tài liệu giáo dục kỹ năng, chú trọng làm tốt trong khối trường học;  Đoàn cơ sở đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch“Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mớivào kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn định kỳ năm và theo chuyên đề. 


Tác giả: Lò Yến
Nguồn: Huyện đoàn Sìn Hồ
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: