A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN ĐOÀN TAM ĐƯỜNG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH

Ngày 19/10/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đường tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh giai đoạn 2023 - 2027 cho cán bộ đoàn cấp cơ sở

 

Với mục đích Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Ðoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo Sinh hoạt chi đoàn; Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Ðoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên. Tại hội nghị BTV Huyện đoàn đã triển khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị: tập trung tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc, rộng rãi cho đoàn viên về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là các quy định mới để phát huy vai trò gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đoàn viên...

2. Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động: Chi đoàn phát huy ý kiến góp ý, thảo luận thống nhất của mỗi đoàn viên để xây dựng, triển khai chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Chi đoàn hằng năm; xây dựng chỉ tiêu, cụ thể hoá nghị quyết của Chi đoàn, chỉ đạo của đoàn cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Triển khai các phong trào, các chương trình, hoạt động phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, đặc thù của đoàn viên, thanh niên nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi đoàn viên; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, giúp đoàn viên trưởng thành trong các phong trào của Đoàn, Hội. Chủ động đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị để đảm nhận nhiệm vụ, công trình, phần việc hoặc huy động nguồn lực xã hội… nhằm tổ chức tốt các chương trình, phong trào của Đoàn,...

3. Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức: Chi đoàn tích cực xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, kết hợp các hình thức sinh hoạt trực quan, sử dụng công nghệ thông tin, số hoá trong truyền tải nội dung sinh hoạt Chi đoàn; đảm bảo Chi đoàn sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đoàn. Chi đoàn thực hiện quản lý đoàn viên trên Phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật đầy đủ thông tin đoàn viên đồng thời đầy đủ sổ sách đoàn vụ theo quy định. Chi đoàn chủ động phát hiện, đề xuất tạo nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; thực hiện chủ trương 1+1 (mỗi đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức); khuyến khích đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc, thực chất việc đánh giá xếp loại đoàn viên, trong đó chú trọng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên hằng năm. Đề xuất thi đua, khen thưởng đối với đoàn viên có thành tích xuất sắc.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: