A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN ĐOÀN TÂN UYÊN TIẾP TỤC DUY TRÌ ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐTN của Ban Thường vụ Huyện đoàn, ngày 15/8/2018 về việc xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018- 2022. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục duy trì  thực hiện cơ sở 3 chủ động. Các cơ sở Đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện, các nội dung chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị.

Tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị” bao gồm các nội dung cụ thể: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…). Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Nắm chắc danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…; đồng thời, phải chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Đoàn xã Trung Đồng tổ chức kết nạp đoàn viên

 

- Với tiêu chí “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”: Đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 và chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Đoàn xã Pắc Ta tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi

 

- Tiêu chí Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan”: Các cơ sở Đoàn đã phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn, của chính quyền địa phương giao cho. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức khác triển khai các nhiệm vụ địa phương giao cho, được Đảng ủy - HĐND - UBND đánh giá cáo.

Huyện đoàn ghi nhận những thành quả của các đơn vị đã ra Quyết định số 06-QĐ/ĐTN, ngày 28/10/2020 về công nhận Đoàn cơ sở "3 chủ động" năm 2022. 


Tác giả: Huyện Đoàn Tân Uyên
Nguồn: huyện Đoàn Tân Uyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: