A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN ĐOÀN TÂN UYÊN: TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG ĐẾN CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

           Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trong năm 2021, Huyện Đoàn Tân Uyên chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc  tuyên truyền đến cán bộ Đoàn, ĐVTN. BCH Huyện Đoàn tổ chức 1 hội nghị với 23 đồng chí Ủy viên BCH huyện đoàn tham dự. Tại các cơ sở đoàn tổ chức 16 hội nghị 768 ĐVTN tham gia, hiện nay các chi đoàn tiếp tục triển khai trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

Tại Hội nghị cán bộ đoàn, ĐVTN được học tập quán triệt những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy của cấp mình.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp cơ sở Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Huyện Đoàn Tân Uyên


Tác giả: Nguyễn Huyền
Nguồn: huyện Đoàn Tân Uyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: