A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 15-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 10 tháng 02 năm 2023 của ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu, Ban Thường vụ Huyện đoàn Sìn Hồ đã tổ chức Hội nghị vào ngày 29/3/2023 để nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết,  với sự tham gia hơn 50 đoàn viên thanh niên tiêu biểu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cụ thể như sau

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 15-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 10 tháng 02 năm 2023 của ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu, Ban Thường vụ Huyện đoàn Sìn Hồ đã tổ chức Hội nghị trực tiếp tại trường Trung tâm chính trị huyện, vào ngày 29/3/2023 để nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết, với sự tham gia hơn 50 đoàn viên thanh niên tiêu biểu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XII), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIV), từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động.

3. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đã diễn ra nghiêm túc, khoa học, hiệu quả. Có tài liệu học tập, công cụ tuyên truyền cần đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội; hình thức phù hợp với từng điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến 100% cán bộ và đoàn viên; 80% thanh niên được tuyên truyền Nghị quyết Đại hội.

4. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt phải gắn liền với xây dựng chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tập trung triển khai đối với cán bộ Đoàn và đoàn viên. Đối với thanh niên tập trung phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết.

Đ/c Chẻo lồng Sun UV BTV huyện đoàn 

 

 

 

 

 

 

Kết hợp học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết với thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Việc học tập Nghị quyết gắn liền với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các cấp bộ Đoàn.


Tác giả: Huyện đoàn Sìn Hồ
Nguồn: Huyện đoàn Sìn Hồ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: