A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

PHONG THỔ: Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện học tập Lý luận chính trị năm 2023

Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn cấp huyện về các chủ trương, đường lối của Đảng, ngày 06/11/2023, tại phòng họp Huyện đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức học tập lý luận chính trị và yêu cầu 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện tham gia học tập theo quy định. Dự Hội nghị quán triệt có đồng chí Thùng Thị Tâm - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, báo cáo viên cấp huyện quán triệt các nội dung học tập Chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” và “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”.

Đối với cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, hiện nay, có 01 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí trình độ Trung cấp lý luận chính trị.

Thông qua việc học tập lý luận đã trang bị cho cán bộ Đoàn những kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra đối với công tác thanh niên. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở có phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, năng lực nghiệp vụ, đáp ứng vị trí công tác, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp.

 

 


Tác giả: Huyện đoàn Phong Thổ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: