A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

PHONG THỔ: HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN NĂM 2021

          Nhằm thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ Phong Thổ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở những chỉ đạo mới của Bộ Chính trị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 21/9/2021, tại hội trường Trung tâm chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn viên, thanh niên năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tại hội nghị các đồng chí cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị đã được phân tích và lãm rõ nội hàm của các khái niệm “ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; liên hệ thực tiễn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh gắn với vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trên địa bàn huyện. Ngoài ra, cán bộ, ĐVTN còn được cung cấp thông tin, kỹ năng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Đức Định - Bí thư Huyện đoàn đề nghị Ban Chấp hành các chi đoàn và đoàn cơ sở đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hoạt động hàng tháng và đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch chủ động tham mưu cấp ủy, triển khai tổ chức triển khai học tập sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên của đơn vị mình với hình thức, biện pháp phù hợp đảm bảo 100% cán bộ, đoàn viên ở các chi đoàn và đoàn cơ sở đều được học tập chuyên đề.

             Thông qua Hội nghị đã giúp cán bộ, ĐVTN nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống thi đua yêu nước, về tầm quan trọng của hệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong ĐVTN.


Tác giả: Huyện đoàn Phong Thổ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: