A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TAM ĐƯỜNG - 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Đoàn toàn huyện đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung: Đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch Số: 109 - KH/ĐTN, ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2027;  Kế hoạch Số: 123 - KH/ĐTN, 31 tháng 03 năm 2023 của BCH Huyện đoàn về việc Tổ chức Hội nghị tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,  lối sống; triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kì 2022 – 2027 cho đoàn viên thanh niên chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu (27/4/1963 - 27/4/2023) ”; Kế hoạch số Số: 74 - KH/ĐTN, ngày 26 tháng  12 năm 2022 của BCH Huyện đoàn về việc Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2023.

Đoàn toàn huyện đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung: Đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2023.                 Ngày 14/4/2023 Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho 300 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Đồng thời chỉ đạo Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả: Tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, sinh hoạt đoàn; Tuyên truyền trên mạng xã hội của tổ chức Đoàn (facebook, zalo...). Kết quả: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được được học tập, quán triệt với 3.248 đồng chí. Số thanh niên được quán triệt, tuyên truyền là 12.058/14.521 thanh niên đạt tỷ trên 83%. 

Huyện đoàn tổ chức Hội nghị  học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết kết luận chủ trương của Đoàn

 

Đoàn xã Tả Lèng tổ chức Hội nghị 
Đoàn xã Sơn Bình tổ chức Hội nghị 
Đoàn xã Hồ Thầu tổ chức Hội nghị 
Đoàn xã Bình Lư tổ chức Hội nghị 
Đoàn xã GIang Ma tổ chức Hội nghị 
 
Đoàn xã Giang Ma tổ chức Hội nghị 
 
Đoàn xã Nà Tăm tổ chức Hội nghị 
Đoàn xã Bản Giang tổ chức Hội nghị 
Đoàn Thị Trấn Tam Đường tổ chức Hội nghị 

 

Đoàn xã Bản Hon tổ chức Hội nghị 
Đoàn xã Thèn Sin tổ chức Hội nghị 

 

Đoàn xã Bản Bo tổ chức Hội nghị 

 

Đoàn xã Nùng Nàng tổ chức Hội nghị 

 

Đoàn trường THPT Bình Lư tổ chức Hội nghị 
Đoàn trường PTDT Nội Trú huyện  tổ chức Hội nghị 

 

Đoàn  Trung tâm GDNN - GDTX huyện tổ chức Hội nghị 

 

Đoàn công an tổ chức Hội nghị 
 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: