A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tam Đường - Cán bộ đoàn, Đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Thực hiện Kế hoạch Số: 492 - KH/ĐTN, ngày 9/3/2021 của Ban Chấp hành Huyện đoàn về "Quán triệt, tuyên truyền các kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 "; Kế hoạch số 500 - KH/ĐTN, ngày 5/4/2021 của BCH Huyện đoàn về việc "Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ". Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn. Thời gian qua, Đoàn toàn huyện đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung: Chương trình hành động số 01-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Đường về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đường chỉ đạo Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả: Tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, sinh hoạt đoàn; Tuyên truyền trên mạng xã hội của tổ chức Đoàn (facebook, zalo...).
Kết quả: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được được học tập, quán triệt với hơn 3.356 đồng chí. Số thanh niên được quán triệt, tuyên truyền là 12.682/14.733 thanh niên đạt tỷ trên 82%. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các nội dung kết luận, nghị quyết quan trọng của tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng; góp phần rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ; tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn./.
Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị, buổi sinh hoạt tuyên truyền:
 Huyện đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định, chỉ thị kết luận, thông báo của Trung ương, của tổ chức Đoàn tới đội ngũ cán bộ đoàn
Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ cán bộ đoàn
Đoàn xã Hồ Thầu tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN
Đoàn xã Tả Lèng tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN
Đoàn xã Bình Lư tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN
Đoàn xã Nùng Nàng tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN
Đoàn xã Nà Tăm tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN
Đoàn xã Thèn Sin tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN
Đoàn Công an huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN
Đoàn trường PTDT Nội trú tổ chức Hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: