A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TAM ĐƯỜNG - HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2023

       Ngày 9/11/2023 Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật cho 450 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại Đoàn công an huyện, Đoàn trường THPT Bình Lư.

       Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ Đoàn,đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, các văn bản mới được ban hành, các quy định, chính sách của tỉnh, huyện.

       Ngày 9/11/2023 Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật cho 450 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại Đoàn công an huyện, Đoàn trường THPT Bình Lư. 

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Đoàn công an huyện

 

"Tủ sách pháp luật" nhằm tuyên truyền, phồ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

 

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Trường THPT Bình Lư

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Trường THPT Bình Lư

Đoàn trường THPT Bình Lư treo băng zôn hưởng ứng Ngày Pháp Luật

 

       Tại Hội nghị tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung sau:

        - Tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội...

        - Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi); dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội

        - Tuyên truyền, giáo dục về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong việcchủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp.

        Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: