A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH”

Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn chú trọng công tác “Xây dựng chi đoàn mạnh” và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi Đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi Đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt Chi đoàn, xây dựng chi Đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

Đoàn viên thanh niên chi đoàn chăm sóc cây với mô hình “Chi đoàn xanh - Sạch - đẹp”

Việc triển khai xây dựng chi đoàn mạnh giai đoạn 2020 - 2022 phải được tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị không chạy theo số lượng, thành tích. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi đoàn, tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn dân cư

          Để Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn không ngừng tìm kiếm các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, mô hình “Chi đoàn Xanh - Sạch - đẹp”, “Chi đoàn kiểu mẫu”, mô hình 1+1,…Dưới sự Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trong thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đoàn đã tích cực triển khai thực hiện và đăng ký xây dựng "Chi đoàn mạnh" phù hợp với địa phương, đơn vị; qua đó đã xuất hiện nhiều chi đoàn kiểu mẫu trong toàn tỉnh/.

Ban Tổ chức - Kiểm tra


Tác giả: Ban Tổ Chức
Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh đoàn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: