A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện mô hình trong sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cấp bộ đoàn và mô hình tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn 75-HD/TĐTN, ngày 14/4/2022 về thực hiện các mô hình trong sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cấp bộ đoàn và mô hình tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư; lãnh đạo chỉ đọa các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mô hình tại các cơ sở Đoàn. Các mô hình được tập trung triển khai, thực hiện và nhân rộng: Mô hình “3 có”, mô hình “2 giao, 1 liên kết” và mô hình Câu lạc bộ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Mô hình “3 có”

Tập trung vào 3 tiêu chí: Chi đoàn có cán bộ Đoàn - Chi đoàn có sinh hoạt Đoàn - Chi đoàn có công trình, phần việc thanh niên. Các tiêu chí của mô hình Chi đoàn 3 có được xây dựng đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ và đều là những tiêu chí mà thực trạng nhiều chi đoàn chưa thực hiện được.

Mô hình được áp dụng áp dụng thí điểm tại ít nhất 05 chi đoàn của các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, trên cơ sở đánh giá tính hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa của mô hình trong thực tiễn, mô hình đã được áp đồng bộ tại các chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua thời gian triển khai mô hình Chi đoàn 3 có đã đem lại những kết quả tích cực: Đến nay các huyện, thành Đoàn đã chỉ đạo triển khai điểm 50 chi đoàn "3 có" và hiện đang chỉ đạo triển khai nhân rộng; việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn được thường xuyên hơn; các chi đoàn tham gia tích cực xây dựng các công trình, phần việc góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Từ kết quả thực tiễn, cho thấy mô hình được các cơ sở Đoàn được các cấp bộ Đoàn triển khai tích cực, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và kết quả thực chất. Qua đó, đã góp phần củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn các cấp; đội ngũ Bí thư Chi đoàn được trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho, hướng dẫn cách thức, phương pháp và xây dựng nội dung sinh hoạt đoàn hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên; có nhiều mô hình hay, công trình, phần việc thanh niên sáng tạo; góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển, vững mạnh.
       Mô hình “2 giao, 1 liên kết”

Đặc điểm của mô hình “2 giao, 1 liên kết”: ở nhiệm vụ “2 giao” Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn định kỳ 1 năm 2 lần tổ chức giao ban với Bí thư chi đoàn khu dân cư để nghe tâm tư và định hướng hoạt động cho các chi đoàn. Từ đó, đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Còn “1 liên kết” : hàng tháng các Bí thư chi đoàn khu dân cư đề xuất với chi bộ và Đoàn cấp trên liên kết giữa các Bí thư chi đoàn tổ chức sinh hoạt liên chi đoàn và mỗi tháng luân phiên ở các địa bàn khác nhau trong cùng một xã, thị trấn nhằm đoàn kết tập hợp thanh niên địa bàn dân cư tham gia vào tổ chức Đoàn, hội.

Qua thời gian thực hiện mô hình, hiện nay hầu hết các chi đoàn trên địa bàn các xã, thị trấn hoạt động khá đều, tỷ lệ tập hợp thanh niên đã tăng hơn so với những năm trước, tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư từng bước được củng cố, chất lượng hoạt động của chi đoàn được nâng cao. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các bí thư chi đoàn đã phát huy được trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động chống dịch cũng như tập hợp đoàn viên tham gia chống dịch. Qua đó, đã thành lập nhiều đội hình tình nguyện và thu hút hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch.

Mô hình Câu lạc bộ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn và chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, đồng thời, hỗ trợ, nâng cao kỹ năng cho Bí thư chi đoàn thôn, buôn, khu phố tổ chức hoạt động hiệu quả. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn đẩy mạnh thực hiện các giải pháp như: Chủ động làm việc với cấp ủy xã, phường, thị trấn thực hiện việc rà soát, đánh giá, thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn trưởng thành từ các phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương; Hằng năm, duy trì tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư... nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cán bộ đoàn cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ Bí thư chi đoàn trong khối địa bàn dân cư; Tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng cán bộ đoàn cơ sở, Bí thư chi đoàn tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn dân cư thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết theo định kỳ và theo chuyên đề nhằm động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở,...

Việc triển khai thực hiện mô hình đã tạo điều kiện để các Bí thư chi đoàn có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện, trao đổi kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng... góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội với các nội dung sinh hoạt như: Nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tập huấn về công tác tổ chức, quản lý, các kỹ năng sinh hoạt Đoàn, tổ chức quản trò, tiếp nhận quản lý đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động thanh niên; tổ chức định hướng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chi đoàn, phương pháp tham mưu với cấp ủy một cách hiệu quả để xây dựng và dự nguồn cán bộ chi đoàn. Giúp Bí thư chi đoàn nắm bắt nhanh các chủ trương, các hoạt động, phong trào của Đoàn để triển khai trong đoàn viên, nhất là việc củng cố sinh hoạt ở các chi đoàn khá. Vì vậy các chi đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả, duy trì họp chi đoàn định kỳ hàng tháng với nhiều hình thức mới, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế, thu hút được đoàn viên tham gia sinh hoạt.

Ban Xây dựng Đoàn


Nguồn: Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: