A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác đoàn viên năm 2019

Ngày 02/10/2019 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác đoàn viên năm 2019 tại Huyện đoàn Sìn Hồ.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã bám sát những văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị. thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên; thực hiện quy trình chuyển sinh hoạt đoàn đảm bảo theo Hướng dẫn Điều lệ Đoàn; Hệ thống văn bản, hồ sơ, sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng. Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai thực hiện có hiệu quả, tổ chức cho đoàn viên đăng ký các nội dung rèn luyện gắn với nhiệm vụ của từng đoàn viên. Công tác kết nạp đoàn viên đúng theo quy trình của Điều lệ Đoàn, đảm bảo chất lượng đoàn viên mới kết nạp, không chạy thso số lượng; chú trọng phát triển đoàn viên khối trường học. Việc cấp phát thẻ cho đoàn viên mới, quản lý danh sách đoàn viên tại địa phương, thực hiện các thủ tục tiếp nhận,chuyên sinh hoạt đoàn, nhận xét, đánh giá, phân loại đối với đoàn viên, thực hiện các loại sổ sách quản lý đoàn viên theo yêu cầu của Điều lệ Đoàn. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện: Một số Đoàn cơ sở và Chi đoàn ghi chép chưa khoa học, chưa cập nhật thông tin thường xuyên; Một số Bí thư Chi đoàn kỹ năng soạn thảo văn bản còn hạn chế; Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên tham gia vào các hoạt động của tổ chức Đoàn còn thấp; chưa chú trọng phát triển đoàn khối nông thôn. Việc triển khai, tổ chức hoạt động ở một số Chi đoàn còn hình thức, chất lượng hoạt động có lúc chưa cao; Việc duy trì nề nếp sinh hoạt ở một số Chi đoàn còn chưa được thường xuyên, hình thức tổ chức các hoạt động chưa đổi mới, chất lượng hoạt động chưa cao, dẫn đến việc thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên vào tổ chức còn ít.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận đã biểu dương những kết quả của Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện đoàn trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban Chấp hành huyện đoàn đã đề ra.


Nguồn: tinhdoan.laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: