A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh đoàn Lai Châu giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

     Ngày 27/9/2019 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Thuận làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện Nậm Nhùn về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030".

     Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã được nghe báo cáo tự giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030" của Ban Thường vụ Huyện Nậm Nhùn.

     Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, cho thấy Chỉ thị 42-CT/TW đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm triển khai thực hiện và bước đầu đạt kết quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, các cấp, ngành, đoàn thể chính trị xã hội với công tác chăm lo, giáo dục cho thanh niên. Trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, mỗi địa phương, đơn vị đã xuất hiện một số mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế ở một số tổ chức cơ sở Đoàn, Hội.

     Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, trong việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW đã có trọng tâm, trọng điểm bám sát vào nội dung công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt được chú trọng. Các thiết chế văn hóa được duy trì, thực hiện có hiệu quả nhằm giáo dục và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi; quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

     Công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn các cấp với nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được tăng cường... Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, qua các phong trào hành động cách mạng, nhiều Đoàn viên ưu tú đã phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

     Qua giám sát cho thấy lãnh đạo cấp ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với tuổi trẻ, tập trung phát biểu ý kiến phân tích những khó khăn, tồn tại hạn chế trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, thế hệ trẻ tại địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng quan tâm, đến việc xây dựng các thiết chế văn hóa để giáo dục và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của giới trẻ; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng nông thôn vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, khó khăn trong vấn đề tạo nguồn cán bộ.

     Tuy nhiên, qua công tác giám sát triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW cũng cho thấy, một số ban, ngành, đoàn thể chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, do vậy việc xác định trách nhiệm của mình đối với công tác này chưa thực sự rõ nét.

     Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thuận đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW tại các địa phương. Đồng thời, đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị với Huyện ủy quan tâm hơn nữa đến các hoạt động văn hóa của Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, cần tổ chức những cuộc đối thoại, gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với ĐVTN, để có những giải pháp giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ./.


Nguồn: tinhdoan.laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: