Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023

Thực hiện Kế hoạch 47a-KH/ĐTN, ngày 16/5/2023 Kế hoạch hưởng ứng các hoạt động tháng công nhân năm 2023, ngày 25/5/2023 Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân,sẽ tăng cường các  hoạt động "Cảm ơn người lao động", đối thoại, tổ chức chương trình "Lắng ...
Thư viện ảnh