<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn - Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên

Việc nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt là thanh thiếu nhi trong các trường Tiểu học, THCS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, chuẩn bị hành trang cho các em khi ra ngoài xã ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Chỉ huy đội

Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Chỉ huy Đội và phụ trách Sao nhi đồng được Hội đồng Đội thường xuyên chú trọng và quan tâm hàng đầu vào đầu mỗi năm học nhằm nâng cao chất lượng công tác đội viên, nhi đồng. HĐĐ Huyện đã ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn: Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 2277/KH-UBND, ngày 28/9/2022 của UBND huyện Nậm Nhùn về triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công văn số 2304-CV/TĐTN-XDĐ, ngày 19/9/2022 của BTV Tỉnh đoàn Lai Châu về “Hướng dẫn triển khai tổ chức ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Huyện Nậm Nhùn: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và hơn 80% thanh niên học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Đảng, của Đoàn năm 2022

Nhằm giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên được tuyên truyền, học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng và ban ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

NẬM NHÙN: TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM OCOP

Xác định các sản phẩm OCOP là "hạt nhân" thúc đẩy phát triển kinh tế, việc triển khai có hiệu quả chương trình OCOP gắn với các tiềm năng, thế mạnh của địa phương đang được huyện Nậm Nhùn kỳ vọng là đòn bẩy góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn: Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia

Nậm Nhùn là huyện biên giới nằm ở phía Bắc tỉnh Lai Châu, diện tích tự nhiên 1.388,04 Km2, dân số trên 27 nghìn người, gồm 11 dân tộc sinh sống ở 11 xã, thị trấn, 73 bản; có 3 xã biên giới với 24,671 km đường biên giới giáp huyện Kim Bình, tỉnh Vân ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn: Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động"

Nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn: Nhân rộng mô hình hiệu quả trong sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cấp bộ đoàn và mô hình tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn dân cư trong toàn huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả trong tổ chức bộ máy và mô hình tổ chức ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn: Tuyên dương "Học sinh 3 tốt" năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn trường học năm 2022, nhằm khích lệ, biểu dương các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và thi đua rèn luyện. Ngày 15/10, Huyện đoàn tổ chức Lễ tuyên dương "Học sinh 3 tốt" năm học 2021 - 2022 cho 11 ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn: Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn trường học năm học 2021 - 2022, nhận thức được bên cạnh việc giảng dạy về kiến thức thì việc giáo dục kỹ năng là việc rất cần thiết cho học sinh. Nhằm mục đích muốn tạo sân chơi lành mạnh, tổ chức các hoạt ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2022

Với mục đích tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 01-CT/TW. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn - Xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi

Chung tay xây dựng khu vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng là hoạt động ý nghĩa, thường xuyên của các tổ chức đoàn, hội, đội. Qua đó, nhằm tạo không gian văn hóa vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất bổ ích cho trẻ em, để trẻ em được hưởng đầy đủ ...
a
Thư viện ảnh