<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/huyen-doan-nam-nhun" title="HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN" rel="dofollow">HUYỆN ĐOÀN NẬM NHÙN</a>

Nậm Nhùn triển khai mô hình bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

Nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và sự sáng tạo của tuổi trẻ, đặc biệt là trong vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và phòng chống tác hại rác thải nhựa nói riêng, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động thiết ...
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/doan-thanh-nien-cong-an-tinh" title="ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH" rel="dofollow">ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH</a>

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến đoàn viên thanh niên

Ngày 20/4/2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán trệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến đoàn viên thanh niên. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vừ Thị Mai Dinh - UVBCH Đoàn Thanh niên Công an ...
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/doan-tn-bch-quan-su-tinh" title="ĐOÀN TN BCH QUÂN SỰ TỈNH" rel="dofollow">ĐOÀN TN BCH QUÂN SỰ TỈNH</a>

Thanh niên Lai Châu hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh 01/3 và Tháng Thanh niên năm 2020

        Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-BPT, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Triển khai Tháng thanh niên năm 2020”; Công văn số 632-CV/TĐTN-BPT, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v tổ chức đồng loạt ...
Thư viện ảnh