<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/thanh-doan-lai-chau" title="THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU" rel="dofollow">THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU</a>

TP Lai Châu: Quán triệt, tuyên truyền cho ĐVTN chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lục tự cường và phát triển đát nước phồn vinh hạnh phúc"

Thực hiện Công văn số 1025 - CV/TĐTN-XDĐ, ngày 13/8/2021 của Tỉnh đoàn Lai Châu“Về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị”; Thực hiện Công văn số 315-CV/ThU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/thanh-doan-lai-chau" title="THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU" rel="dofollow">THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU</a>

TP Lai châu: Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Để xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/thanh-doan-lai-chau" title="THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU" rel="dofollow">THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU</a>

TP Lai Châu: Quán triệt, tuyên truyền cho ĐVTN chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lục tự cường và phát triển đát nước phồn vinh hạnh phúc"

Thực hiện Công văn số 1025 - CV/TĐTN-XDĐ, ngày 13/8/2021 của Tỉnh đoàn Lai Châu“Về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị”; Thực hiện Công văn số 315-CV/ThU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/thanh-doan-lai-chau" title="THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU" rel="dofollow">THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU</a>

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11/2021), Ban Thường vụ thành đoàn tổ chức Tuyên truyền Luật trẻ em và công ước Quốc tế về Quyền trẻ em cho các em học sinh trường THCS Tân Phong

Ngày 11/9/2021, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, BTV Thành đoàn tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em và công ước Quốc tế về Quyền trẻ em cho các em học sinh trường THCS Tân Phong.  Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/thanh-doan-lai-chau" title="THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU" rel="dofollow">THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU</a>

ĐOÀN TRƯỜNG KHỐI THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THỰC HIỆN 05 NGÀY TÌNH NGUYỆN

Năm học 2020 - 2021, diễn ra trong bối cảnh diễn biến dịch Covid - 19 phức tạp, tuy nhiên 03/03 Đoàn trường khối THPT trên địa bàn thành phố Lai Châu đã linh động, tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, thanh niên học sinh tham gia đảm bảo công tác ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/thanh-doan-lai-chau" title="THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU" rel="dofollow">THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU</a>

TP Lai Châu: Kiểm tra - Giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tại Đoàn cơ sở xã, phường

Việc kiểm tra - giám sát chuyên đề nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các cơ sở Đoàn trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021; kịp thời nắm bắt, tổng hợp các nội dung hoạt động của cơ sở; qua đó, ...
a
<a href="/cac-huyen-thanh-doan-doan-truc-thuoc/thanh-doan-lai-chau" title="THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU" rel="dofollow">THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU</a>

THÀNH ĐOÀN LAI CHÂU TỔ CHỨC NGÀY ĐỌC SÁCH

Ngày đọc sách đã thu hút hơn 400 đoàn viên, thanh niên là giáo viên trẻ, học sinh tham gia. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí. Qua đó định hướng và tạo ...
a
Thư viện ảnh