A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TP Lai Châu: Quán triệt, tuyên truyền cho ĐVTN chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lục tự cường và phát triển đát nước phồn vinh hạnh phúc"

Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại, ngày 22/11/2021, BTV Thành đoàn đã lồng ghép học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc ” cho đoàn viên thanh niên tại Hội nghị BCH Thành đoàn Lai Châu lần thứ 25, khóa III, Nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thực hiện Công văn số 1025 - CV/TĐTN-XDĐ, ngày 13/8/2021 của Tỉnh đoàn Lai Châu“Về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị”; Thực hiện Công văn số 315-CV/ThU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 22/11/2021 Ban Thường vụ Thành đoàn Lai Châu lồng ghép học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc ” cho 30 đoàn viên thanh niên tại Hội nghị BCH Thành đoàn Lai Châu lần thứ 25, khóa III, Nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

 

Đ/c Bế Thị Bằng - UV BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn

 

Tại Hội nghị BTV Thành đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn tùy thuộc điều kiện thực tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt phù hợp và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Đoàn, Chi đoàn, Hội nghị Ban Chấp hành; Tập trung tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đăng tải hoạt động của đơn vị; kịp thời phát hiện cách làm hay, mô hình tiêu biểu tại địa phương./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: